Расписание классов

Расписание классов

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
1 08:30 - 09:15
Русс.яз.Трухина Е.Л.
405
Обществ.Лунина Е.Г.
316
ИсторияЛунина Е.Г.
316
ЛитератураТрухина Е.Л.
405
Русс.яз.Трухина Е.Л.
405
2 09:35 - 10:20
МатематикаРатушняк В.Ю.
318
Русс.яз.Трухина Е.Л.
405
БиологияХлестова Е.Д.
410
МатематикаРатушняк В.Ю.
318
МатематикаРатушняк В.Ю.
318
3 10:35 - 11:20
ИсторияЛунина Е.Г.
316
МузыкаСысоева О.А.
301
МатематикаРатушняк В.Ю.
318
ГеографияШикунова Н.Е.
410
Английский языкМамедова С.А.:1/Моисеева Т.И.:2
222415
4 11:35 - 12:20
Русс.яз.Трухина Е.Л.
405
МатематикаРатушняк В.Ю.
318
Английский языкМамедова С.А.:1/Моисеева Т.И.:2
222415
Русс.яз.Трухина Е.Л.
405
ЛитератураТрухина Е.Л.
405
5 12:30 - 13:15
Английский языкМамедова С.А.:1/Моисеева Т.И.:2
222415
ЛитератураТрухина Е.Л.
405
Русс.яз.Трухина Е.Л.
405
ТехнологияСкрынжевский Р.А.:1/Соболева С.С.:2
102209
Физ-раВинивитина Д.А.
СпЗал2
6 13:35 - 14:20
ИЗОМишина Е.И.
304
Спецкурс по выборуУчителя 6 кл.
 
Физ-раВинивитина Д.А.
СпЗал2
ТехнологияСкрынжевский Р.А.:1/Соболева С.С.:2
102209
 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
1 08:30 - 09:15
Русс.яз.Штарёва Е.В.
220
ЛитератураШтарёва Е.В.
220
Английский языкМамедова С.А.:1/Мещанинова Н.Н.:2
222124
МатематикаГришина Е.Н.
315
Русс.яз.Штарёва Е.В.
220
2 09:35 - 10:20
Английский языкМамедова С.А.:1/Мещанинова Н.Н.:2
222124
МузыкаСысоева О.А.
301
МатематикаГришина Е.Н.
315
Русс.яз.Штарёва Е.В.
220
ЛитератураШтарёва Е.В.
220
3 10:35 - 11:20
ГеографияШикунова Н.Е.
410
Русс.яз.Штарёва Е.В.
220
Русс.яз.Штарёва Е.В.
220
ТехнологияСкрынжевский Р.А.:1/Соболева С.С.:2
102209
МатематикаГришина Е.Н.
315
4 11:35 - 12:20
БиологияХлестова Е.Д.
408
МатематикаГришина Е.Н.
315
Обществ.Аббуд Л.Г.
402
ТехнологияСкрынжевский Р.А.:1/Соболева С.С.:2
102209
ИсторияЛунина Е.Г.
316
5 12:30 - 13:15
МатематикаГришина Е.Н.
315
ИсторияЛунина Е.Г.
316
Физ-раВинивитина Д.А.
СпЗал2
Английский языкМамедова С.А.:1/Мещанинова Н.Н.:2
222124
Русс.яз.Штарёва Е.В.
220
6 13:35 - 14:20
Физ-раВинивитина Д.А.
СпЗал2
Спецкурс по выборуУчителя 6 кл.
 
ЛитератураШтарёва Е.В.
220
 
ИЗОМишина Е.И.
304

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
1 08:30 - 09:15
Русс.яз.Луховцева Л.Н.
404
МатематикаШваркина Н.В.
308
Английский языкБурова О.А.:1/Моисеева Т.И.:2
411415
ТехнологияСкрынжевский Р.А.:1/Соболева С.С.:2
102209
МатематикаШваркина Н.В.
308
2 09:35 - 10:20
ИсторияЛунина Е.Г.
316
Обществ.Аббуд Л.Г.
402
Русс.яз.Луховцева Л.Н.
404
ТехнологияСкрынжевский Р.А.:1/Соболева С.С.:2
102209
Русс.яз.Луховцева Л.Н.
404
3 10:35 - 11:20
МатематикаШваркина Н.В.
308
Русс.яз.Луховцева Л.Н.
404
БиологияХлестова Е.Д.
410
Русс.яз.Луховцева Л.Н.
404
ЛитератураЛуховцева Л.Н.
404
4 11:35 - 12:20
Английский языкБурова О.А.:1/Моисеева Т.И.:2
411415
МузыкаСысоева О.А.
301
МатематикаШваркина Н.В.
308
МатематикаШваркина Н.В.
308
ИЗОМишина Е.И.
304
5 12:30 - 13:15
ГеографияШикунова Н.Е.
410
Русс.яз.Луховцева Л.Н.
404
Физ-раФилин А.С.
СпЗал1
Английский языкБурова О.А.:1/Моисеева Т.И.:2
411415
ИсторияЛунина Е.Г.
316
6 13:35 - 14:20
Физ-раФилин А.С.
СпЗал1
Спецкурс по выборуУчителя 6 кл.
 
ЛитератураЛуховцева Л.Н.
404
ЛитератураЛуховцева Л.Н.
404